Nyt fra klinikken


Fremover vil post fra øjenklinikken kun kunne modtages via den nye digitale postkasse Mit.dk og IKKE ikke længere E-boks. Mit.dk er en ny og moderne digital postkasse som Digitaliseringsstyrelsen har iværksat. Læs mere her

Digital kontakt til øjenklinikken sker via Lægevejen.dk


 

Receptfornyelse og E-mailkonsultation kan gøres via Lægevejen.dk


 

Øjenlægen.nu blev d. 28. september 2021 akkrediteret uden nogen anmærkninger.

rapporten står der bla. "Klinikken er en øjenlægeklinik med én speciallæge samt to sekretærer, som udover administrative opgaver laver forundersøgelser. Der foreligger usædvanligt velbeskrevne retningslinjer, som er fuldt implementerede i klinikkens daglige drift. Der er stort fokus på patientsikkerhed samt kvalitetsudvikling, og der gives udtryk for at de fortsat vil arbejde udfra retningslinjer og årshjul, selvom akkreditering bortfalder. Survey er gennemført med et flot resultat."


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk